Twoje konto

GTranslate

Gruzin w Polsce

7 posts / 0 nowych
Ostatni wpis
Obrazek użytkownika martishka
Nowicjusz
Niedostępny
Ostatnio był(a): 9 lat 3 mies. temu
Dołączył: 30.05.2010 - 11:01
30 Maj, 2010 - 11:17

Gruzin w Polsce

Witam

Czy jest ktoś na forum, kto może orientuje się, co i jak po kolei trzeba zrobić, gdzie się udać, do kogo itd. itp. by pomóc Gruzinowi przyjechać do Polski i podjąć legalnie pracę. Jakie warunki trzeba spełniać, ile czasu trwa załatwienie tego i wogóle wszystko wszystko co wiąże się z tym tematem. Jestem zapaloną miłośniczką tego kraju, właśnie wróciłam stamtąd z kolejnej wspaniałej wyprawy i tym razem przyjechałam z misją, by pomóc jednemu młodemu, ambitnemu Gruzinowi przyjechać do Polski do pracy. Ugościli mnie tam tak, jak nikt nigdy w życiu... Chciałabym móc odwdzięczyć się za wszystko spełniając największe ich marzenie na wyrwanie się z owszem, pięknej, ale jakże bardzo bardzo biednej, powojennej rzeczywistości i podjęciu pracy tutaj. Będę wdzięczna za każdą informację.

Martishka

Obrazek użytkownika druides
Dżigit
Niedostępny
Ostatnio był(a): 2 lata 5 miesięcy temu
Dołączył: 19.03.2009 - 13:41
30 Maj, 2010 - 19:56

jest kilka mozliwosci

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić w firmie obcokrajowca, musi najpierw sprawdzić, czy potrzebne będzie zezwolenie na pracę. Jeśli tak, powinien złożyć w urzędzie pracy odpowiedni wniosek.

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się zatrudnić cudzoziemca w firmie, powinien pamiętać, że jest to forma uzupełniająca w stosunku do zatrudnienia obywateli polskich. Oznacza to, że w trakcie wymaganej procedury będzie musiał wykazać, że nie udało mu się znaleźć na dane stanowisko obywatela Polski lub innego kraju UE i jedynym rozwiązaniem jest zatrudnienie obcokrajowca. Ponadto powinien dowiedzieć się, czy w danym przypadku wymagane jest zezwolenie na pracę, czy przepisy przewidują inną formę legalizacji zatrudnienia. Przykładowo obywatele państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw korzystających ze swobody przepływu osób mogą swobodnie podejmować pracę na terenie Polski. Również obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez potrzeby dodatkowego uzyskiwania zezwolenia, ale tylko przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Dwa etapy procedury

Jeśli jednak zezwolenie na pracę będzie wymagane, trzeba pamiętać, że jest to proces dwuetapowy. Najpierw przedsiębiorca powinien uzyskać tzw. przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę. Ważna przy tym jest legalizacja pobytu obcokrajowca. W kolejnym etapie przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zezwolenie na pracę. Jeśli jednak okaże się, że w chwili zatrudniania cudzoziemiec będzie już posiadał dokumenty legalizujące jego pobyt w Polsce (np. wizę), przedsiębiorca może wystąpić o zezwolenie bez konieczności uzyskiwania przyrzeczenia.
Informacje we wniosku

Zasady uzyskiwania zezwolenia na pracę obcokrajowców na terenie Polski reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców. W rozporządzeniu tym zamieszczony został wzór formularza wniosku, jaki trzeba wypełnić.

Wniosek podzielony jest na trzy części: pierwsza dotyczy cudzoziemca, druga - pracodawcy, a ostatnia zawiera pozostałe dane. Wśród danych dotyczących cudzoziemca przedsiębiorca będzie musiał podać m.in. zawód wyuczony, jak i wykonywany przez zatrudnianego, jego kwalifikacje, ewentualne uprawnienia wymagane podczas wykonywania powierzanej funkcji, informacje o dokumencie podróży, którym posługuje się cudzoziemiec. Podając informacje o pracodawcy, przedsiębiorca musi wymienić m.in. adres, nazwę firmy, podstawę prawną i rodzaj wykonywanej działalności.
Wyciąg z rejestru i opłata

Do wniosku przedsiębiorca powinien załączyć w szczególności wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, oraz dowód wpłaty. Obecnie w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca opłata wynosi:

• 50 zł - gdy praca będzie wykonywana przez okres do trzech miesięcy,

• 100 zł - gdy praca będzie wykonywana przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca opłata będzie wynosiła połowę wskazanej powyżej kwoty.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca zawsze wydawane jest na czas określony, zatem zawsze będzie on wykonywał w Polsce pracę na podstawie umów zawartych na czas określony. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy dla siedziby pracodawcy. Wyjątek od tej zasady występuje w województwie mazowieckim, gdzie uprawnienia wojewody mazowieckiego do wydawania przyrzeczeń i zezwoleń w sprawach zatrudniania cudzoziemca ma dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Dokument zezwolenia na pracę zawsze obowiązuje konkretnego cudzoziemca i konkretnego pracodawcę oraz zezwala na pracę na określonym stanowisku lub określa rodzaj wykonywanej pracy. Wydawany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden zatrzymuje organ właściwy do wydania zezwolenia, dwa egzemplarze otrzymuje pracodawca, który przekazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi.

Ważne!

Zezwolenie na pracę cudzoziemca zawsze wydawane jest na czas określony, zatem zawsze będzie on wykonywał w Polsce pracę na podstawie umów zawartych na czas określony
AK TO ZROBIĆ...

Uzyskiwanie zezwolenia na pracę

PROBLEM: Prowadzę sushi-bar i chciałbym zatrudnić w nim Koreańczyka. Z wykształcenia jest on stolarzem, ale kilka lat pracował w kuchni w różnych restauracjach azjatyckich. Czy będę mógł go zatrudnić na stanowisku kucharza?

ROZWIĄZANIE: Pracodawca, składając wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca, musi wykazać, że kandydat posiada umiejętności i kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Dlatego wniosek uwzględnia zarówno zawód wyuczony, jak i rzeczywiście wykonywany przez obcokrajowca. Ponieważ cudzoziemiec będzie wykonywał pracę inną niż zawód wyuczony, konieczne będzie przedstawienie przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających posiadane przez potencjalnego pracownika kwalifikacje kucharza, np. świadectwa pracy, oświadczenia z poprzednich miejsc pracy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Zgodnie z § 2 pkt 27 rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2010 r.

1.
Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kopią w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie.
2.
Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje wizę w celu wykonywania pracy w konsulacie polskim w kraju stałego zamieszkania cudzoziemca.
3.
Cudzoziemca można zatrudnić lub powierzyć wykonywanie innej pracy zarobkowej po uzyskaniu przez niego wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu (ew. wizie, jeżeli jej ważność jest krótsza niż okres wskazany w oświadczeniu).

Obywatele ww. państw mogą również wykonywać pracę bez zezwolenia (§ 2 pkt 27a rozporządzenia), jeżeli przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z wykonywaniem pracy, i wykonują w okresie ważności tego zezwolenia pracę inną, w stosunku do pracy będącej przyczyną udzielenia im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy innej niż będąca przyczyną udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2010 r.

Obrazek użytkownika druides
Dżigit
Niedostępny
Ostatnio był(a): 2 lata 5 miesięcy temu
Dołączył: 19.03.2009 - 13:41
30 Maj, 2010 - 20:39

lepej zadzwon tu :)

http://www.mazowieckie.pl/wydzialy/wydzial_spraw_cudzoziemcow.html

Obrazek użytkownika Jasiek
Dżigit
Niedostępny
Ostatnio był(a): 4 lata 10 miesięcy temu
Dołączył: 27.05.2008 - 20:42
31 Maj, 2010 - 15:47

to nie jest jedyny taki temat, wobec tego mam propozycję- niech Admin założy wryrózniający się dział o nazwie: "zanim napiszesz zajrzyj tutaj" albo coś podobnego ;)

Odradzam Tbilisi OLD TOWN HOSTEL

Obrazek użytkownika dzuljet
Nowicjusz
Niedostępny
Ostatnio był(a): 9 lat 3 mies. temu
Dołączył: 09.01.2011 - 15:00
5 Listopad, 2011 - 15:07

Re: Gruzin w Polsce

Z tego co wiem to od 11 lipca 2011 Gruzini moga pracowac w Polsce bez zezwolenia przez okres 6 miesiecy tak samo jak Ukraincy cz Bialorusini. Polecam sprawdzic jesli problem jest aktualny. pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow (niemiecka klawiatura )

Obrazek użytkownika sofiazoe
Nowicjusz
Niedostępny
Ostatnio był(a): 6 lat 5 miesięcy temu
Dołączył: 24.01.2014 - 07:43
24 Styczeń, 2014 - 07:47

Re: Gruzin w Polsce

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się zatrudnić cudzoziemca w firmie, powinien pamiętać, że jest to forma uzupełniająca w stosunku do zatrudnienia obywateli polskich. Oznacza to, że w trakcie wyma...................................... :) :) :)

Obrazek użytkownika marecki4
Nowicjusz
Niedostępny
Ostatnio był(a): 4 lata 4 dni temu
Dołączył: 21.02.2017 - 11:25
21 luty, 2017 - 11:28

Re: Gruzin w Polsce

Uwaga na zmiany, które rząd wprowadził wraz z nowym 2017 rokiem. Dotyczą one całego procesu rekrutacji pracowników w tym również z Gruzji. Więcej informacji http://ksservice.pl/blog/wiadomosci/nowe-obostrzenia-dotycz%C4%85ce-%C5%9Bwiadcze%C5%84-pracownik%C3%B3w-z-ukrainy