Twoje konto

GTranslate

Projekt PACT: Szkolenie z tworzenia projektów

1 wpis / 0 nowych
Obrazek użytkownika DPF SAN
Nowicjusz
Niedostępny
Ostatnio był(a): 5 lat 3 mies. temu
Dołączył: 25.11.2015 - 11:59
25 Listopad, 2015 - 12:06

Projekt PACT: Szkolenie z tworzenia projektów

PACT: Szkolenie z tworzenia projektów dla młodych akademików z rejonu Kaukazu.
Projekt PACT poświęcony był rozwiązaniu kluczowej kwestii w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym: uniwersytety w rejonie kaukaskim potrzebują funduszy zewnętrznych, pochodzących z międzynarodowych programów współpracy, aby zdobyć środki na prowadzenie badań i działań edukacyjnych. Niestety odczuwają brak wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i uniwersyteckiej, która zajęłaby się pisaniem, realizacją i zarządzaniem projektami.
Projekt PACT starał się wspomóc kaukaskie uniwersytety w zbudowaniu zaplecza, dzięki któremu ich pracownicy będą potrafili realizować strategiczne projekty międzynarodowe. W tym celu opracowano program szkoleniowy, skierowany do młodych naukowców i wykładowców, którzy znajdują się na początku swojej kariery uniwersyteckiej. Wdrożeniu programu szkoleniowego służyła platforma internetowa, na której znajdą się najlepsze praktyki i narzędzia wspierające pracę projektową w dziedzinie badań i edukacji, w międzynarodowym środowisku.
Opracowane narzędzia, po przetestowaniu, mogą być szeroko rozpowszechniane w rejonie, aby zapewnić pełen dostęp do zebranej w trakcie prac nad projektem wiedzy i know-how z krajów UE.

Projekt PACT:
• włącza się aktywnie w budowanie potencjału uniwersytetów z rejonu Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan i Gruzja) w dziedzinie umiejętność zarządzania projektami;
• Przyczynia się do rozwoju i umocnienia kontaktów między UE a uniwersytetami z rejonu kaukaskiego.

Więcej o projekcie
Poziom badań i wskaźniki rozwoju publicznych i prywatnych uczelni regionu kaukaskiego (Armenia, Azerbejdżan i Gruzja) pozostają w ostatnich latach na tym samym poziomie. Środki przekazywane za badania i rozwój kształtują się na poziomie od 0.2% do 1% produktu krajowego brutto. Na przykład w Armenii działania badawcze uniwersytetów nie są finansowane ze środków publicznych. W związku z tym fundusze na badania i rozwój muszą być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Potencjał badawczy uniwersytetów w Armenii bardzo się obniżył odkąd głównym obszarem ich działalności stało się nauczanie. Niemal 90% uniwersytetów w Gruzji oferuje programy magisterskie i doktoranckie, jednak integracja edukacji i badań to temat szeroko dyskutowany w Gruzji. 64% gruzińskich studentów studiuje na 5 głównych uniwersytetach w Tbilisi. Niemniej jednak badania w Gruzji są nie dofinansowane: fundusze na ten cel kształtują się na poziomie 0.18% produktu krajowego brutto w 2008 i nie wiele ponad 0.2% w 2009, bez wyraźnego wzrostu w kolejnych latach. Większość doktorantów sama finansuje swoje studia.
Na uniwersytetach europejskich można znaleźć coraz więcej ofert studiów magisterskich, szkoleń czy programów podyplomowych, uczących jak aplikować o międzynarodowe granty np. na projekty badawcze. Również Komisja Europejska wkłada ogromny wysiłek w rozwój i promowanie narzędzi, które wspierają osoby tworzące, aplikujące i zarządzające projektami na poziomie europejskim czy międzynarodowym. Narzędzia te nie były jak dotąd transferowane w rejon kaukaski, a są one niewątpliwie przydatne w rozwoju potencjału badawczego w tych krajach.
Głównym celem projektu PACT jest zakończony sukcesem transfer istniejącej wiedzy, zgromadzonej w krajach UE, a skierowanej do autorów/menadżerów projektów z rejonu Kaukazu, co przyczyni się do zbudowania potencjału naukowego kaukaskich uniwersytetów.
W trakcie prac nad projektem:
- powstał katalog narzędzi wspierających autorów/menadżerów w tworzeniu aplikacji do projektów;
- opracowano podręcznik i program szkolenia na temat tworzenia aplikacji projektowych w oparciu o matrycę logiczną;
- przeszkolono partnerów projektu, młodych wykładowców, badaczy i doktorantów z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji z aplikowania o projekty i ich wdrażania;
- młodzi naukowcy z rejonu Kaukazu mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę na temat tworzenia projektów badawczych współpracując w parach z europejskimi mentorami;
- powstała Kaukaska Interaktywna Platforma Zasobów, na której znajdują się zaadoptowane narzędzia wspierające.
Strona internetowa projektu : http://www.tempuspact.eu/
Polskim partnerem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi www.spoleczna.pl, która między innymi, była odpowiedzialna za tworzenie platformy edukacyjnej projektu.
Więcej informacji udziela Dział Pozyskiwania Funduszy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,
Email: eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%73%7a%6b%6f%6c%65%6e%69%61%2d%64%70%66%40%73%70%6f%6c%65%63%7a%6e%61%2e%70%6c%22%3e%73%7a%6b%6f%6c%65%6e%69%61%2d%64%70%66%40%73%70%6f%6c%65%63%7a%6e%61%2e%70%6c%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))